sobota 29. duben 2017 od 16:00

Michalovy Hory, restaurace u Kosáku


Výbor spolku Michalovy Hory svolává členskou schůzi.

Program:

  1. Zahájení.
  2. Organizační náležitosti jednání - informace o usnášeníschopnosti a program schůze.
  3. Činnost spolku v roce 2016: dotace městys Chodová Planá, dotace Plzeňský kraj.
  4. Výsledky hospodaření, účetní závěrka 2016, inventarizace majetku.
  5. Zpráva kontrolní komise.
  6. Informace o povolení umístění zahradního domku, hlasování o umístění na p.p.č 154 v k.ú. Michalovy Hory.
  7. Informace o podání žádosti na přidělení dotace "Podpora spolků pracující s mládeží".
  8. Akce na rok 2017.
  9. Způsob nakládání s financemi získanými v rámci akcí spolku.
  10. Souhlas se zasláním informací prostřednictvím emailu.
  11. Úhrada členského poplatku MAS Český Západ - 400 Kč.
  12. Případné doplňovací volby do výboru spolku.
  13. Stanovení zapisovatele.
  14. Diskuze.